Kontakt

Moja fotka

David Běhal
263 208 136
behal(at)dejw(dot)sk
môj blog

Kamaráti

Reklama

Dizertačná práca

Dizertačná práca je hotová, odovzdaná a obhajoba je plánovaná na koniec septembra. Hlavným výsledkom práce je možnosť zapojenia používateľa do aktívneho prezerania videa s múzejníckym obsahom.

(661) 264-3364

Po úspešnom obhájení minimovej práca a vykonaní dizertačnej skúške na tejto stránke popisujem tézy mojej práce a prikladám pdf s prácou.

Stream Boat

V tejto časti mojej stránky nájdete videa a odkaz na praktickú časť mojej diplomovej práce.

Diplomová práca

Tento článok je venovaný mojej diplomovej práci, hlavne jej teoretickej časti. Napriek tomu som sem zavesil mnoho odkazov na videa a prezentácie z obdobia tvorby tejto práce.